Wyniki weryfikacji merytorycznej wniosków do VIII edycji BO

2021-08-16
Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia - projekt powstały w ramach VI edycji BO

W ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 330 wniosków, z czego aż 77% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w 2022 roku zdecydują mieszkańcy w głosowaniu, które odbędzie się w dniach od 6 do 19 września.


W Katowicach każdego roku przybywa wartościowych projektów, które zostały zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Także i w tej edycji znalazło się wiele różnorodnych pomysłów zmieniających dzielnice i miasto. W dotychczasowych siedmiu edycjach mieszkańcy wybrali łącznie aż 873 projekty, z których miejskie służby zrealizowały już prawie 750. Z efektów tej pomysłowości i społecznego zaangażowania korzystają tysiące mieszkańców. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu katowiczanie ponownie udowodnią, że zależy im na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne i najbliższe otoczenie. podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Łącznie spośród 330 projektów pozytywnie zakwalifikowano 254, czyli 77% wszystkich zgłoszonych wniosków. Daje to rekordowy wynik wniosków pozytywnie zweryfikowanych w stosunku do wszystkich zgłoszonych zadań. Dzielnica Giszowiec jest jedyną, w której wszystkie zgłoszone projekty pozytywnie przeszły zarówno weryfikację formalną, jak i merytoryczną. Taka sama sytuacja miała miejsce również podczas zeszłorocznej procedury. Cieszyć mogą się również wnioskodawcy z Zawodzia, Osiedla Paderewskiego-Muchowca, Dąbrówki Małej, Giszowca oraz Piotrowic-Ochojca - w tych dzielnicach wszystkie projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały zaopiniowane pozytywnie, a tym samym znajdą się w puli wniosków przedstawionych mieszkańcom podczas wrześniowego głosowania. Spośród wszystkich pomysłów poddanych pod głosowanie 225 z nich to zadania lokalne, a 29 ogólnomiejskie.

- Tak duża liczba pozytywnie zweryfikowanych wniosków jest potwierdzeniem wielkiej pracy mieszkańców przygotowujących swoje projekty. Cieszymy się, że katowiczanie coraz częściej kontaktują się z nami przed złożeniem wniosku, zadając pytania dotyczące BO, chcąc wyjaśnić swoje wątpliwości. Z reguły znacząco zwiększa to szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mówi Justyna Buchalik, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Niestety, jak co roku, część projektów musiała zostać odrzucona. Najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji to m.in. chęć realizacji projektu na terenie prywatnym, niespełnienie kryterium racjonalnego wydatkowania środków publicznych oraz sytuacja, w której pomysł wnioskodawcy objęty jest już wcześniejszymi planami bądź działaniami Urzędu Miasta – dodaje.

W tegorocznej edycji projektami najchętniej zgłaszanymi przez mieszkańców były projekty nieinwestycyjne, np. dające możliwość poszerzenia oferty książkowej i komiksowej w bibliotekach czy realizacji szeregu warsztatów i festiwalowych wydarzeń kulturalnych w dzielnicach. Nie zabrakło również tych dotyczących modernizacji i powstania nowej infrastruktury - drogowej (remonty dróg oraz powstanie nowych miejsc parkingowych), sportowej (m.in. powstanie ścianki tenisowej w Dolinie Trzech Stawów, wielofunkcyjnego boiska na Burowcu czy ławek fitness w parku Murckowskim) czy rowerowej. Poza włączeniem nowych stacji do systemu wypożyczania rowerów miejskich, w puli zadań znalazły się też propozycje dotyczące wymiany nawierzchni ścieżek rowerowych, wyznaczenia pasów oraz kontraruchu rowerowego, a także modernizacji skrzyżowań w celu bezpiecznego przemieszczania się uczestników ruchu ulicznego. Projekty takie zgłoszono m.in. dla dzielnic Śródmieście, Ligota-Panewniki, Brynów część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka czy Giszowiec.

Pojawiło się również wiele zadań tworzących przestrzeń edukacyjno-zabawową dla najmłodszych i nie tylko. Projekty mieszkańców dotyczą zarówno powstania nowych tradycyjnych placów zabaw (Śródmieście, Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia, Koszutka), ale również bardziej niecodziennych miejsc rozrywki, takich jak strefa zabaw i rekreacji w ramach ekologicznej siłowni typu parkour w Ligocie-Panewnikach, naukowy plac zabaw na Osiedlu Paderewskiego-Muchowiec czy interaktywna gra plenerowa Yalp Memo w Parku Bolina (Janów-Nikiszowiec).

Poza propozycjami instalacji kamer włączonych do systemu monitoringu miejskiego, zapewniających większe bezpieczeństwo w dzielnicach (Bogucice, Dąbrówka Mała, Zarzecze), postanowiono zadbać również o środowisko naturalne. Do tej kategorii zaliczyć można pomysł zakupu profesjonalnych fotopułapek do walki z dzikimi wysypiskami śmieci. W kwestii ekologii pojawił się również projekt wykupu dodatkowych lotów dronem antysmogowym przeciwdziałającym dodatkowemu pogorszeniu się jakości powietrza w mieście.

Ponadto, pomimo kolejnej edycji zapoczątkowanego w zeszłym roku Zielonego Budżetu miasta Katowice, również i w puli Budżetu Obywatelskiego znalazły się projekty mające na celu pielęgnacje obszarów zielonych. W dużej mierze są to pomysły rewitalizacji placów i skwerów czy stworzenia ogrodów sensorycznych (m.in. Szopienice-Burowiec czy Piotrowice-Ochojec).

Poniżej znajduje się wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania jak i tych negatywnie ocenionych.
Zaktualizowane zostały również informacje na podstronach projektów w zakładce: PROJEKTY. Ostateczne listy projektów, na które będzie można głosować poznamy pod koniec sierpnia, ponieważ do 30 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofywania swoich zadań.

LISTA WNIOSKÓW DO VIII BO ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ.pdf

LISTA WNIOSKÓW DO VIII BO ZWERYFIKOWANYCH NEGATYWNIE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ.pdf

I co teraz...? - procedura odwoławcza

Podobnie jak w roku ubiegłym Wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały ocenione negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania, a także należy je złożyć w formie pisemnej (zalecamy drogę elektroniczną) w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Całość zasad dotyczących składania odwołania od wyniku oceny wniosków zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego (par. 4).

Przypominamy, że aby automatycznie znaleźć się w gronie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu należy w dniu 24 sierpnia 2021 r. być zameldowanym w Katowicach. Pozostali mieszkańcy będą mogli osobiście dopisać się do systemu głosowania w trakcie jego trwania.

Promocja projektów

Wnioskodawcy zadań pozytywnie ocenionych mogą już zgłaszać się do Punktu Konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, tj. Rynek 13 (przed przybyciem prosimy o kontakt telefoniczny 32 259 31 42 i 32 259 31 43, w celu ustalenia liczby niezbędnych materiałów) po materiały promocyjne - zawieszki na drzwi, plakaty informujące o głosowaniu oraz plakaty do częściowego uzupełenienia (do promocji projektu). Plakaty w wersji elektronicznej są do pobrania w zakładce "Pliki do pobrania".