Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2016

2015-08-26
 

​​​Do 15 maja 2015 roku mieszkańcy mogli składać do Budżetu Obywatelskiego projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim. W sumie wpłynęło 335 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 107, dotyczyło sportu, rekreacji i turystyki. W toku weryfikacji wyłoniono projekty, które zostaną poddane pod głosowanie w dniach od 18 do 21 września. 

Zachęcamy do zapoznania się z listami wniosków zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie. Łącznie spośród 335 projektów do głosowania zostały zakwalifikowane 242, z czego 222 to zadania lokalne, a 20 ogólnomiejskie. Negatywnie oceniono 74 zadania lokalne i 16 ogólnomiejskich. Dwa projekty na etapie weryfikacji wycofali wnioskodawcy, a dwa wnioski z Osiedla Witosa zostały połączone. Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania zostanie udostępniony również w postaci katalogu w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych do 28 sierpnia.  

Pozytywnie zweryfikowane wnioski lokalne.pdf

Pozytywnie zweryfikowane wnioski ogólnomiejskie.pdf

Negatywnie zweryfikowane wnioski lokalne.pdf

Negatywnie zweryfikowane wnioski ogólnomiejskie.pdf

Wnioski wycofane.pdf