Wyniki weryfikacji wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2018

2017-08-25
Strefa fitness przy stawie Łąka (L/4/4/2016), autor wniosku: Tomasz Papoń

Zachęcamy do zapoznania się z listami wniosków pozytywnie zweryfikowanych , które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach 11-24 września oraz tymi zweryfikowanymi negatywnie. Prawie 3/4 projektów uzyskało pozytywną ocenę podczas weryfikacji!

Łącznie spośród 350 projektów do głosowania zostało zakwalifikowanych 255, z czego 232 to zadania lokalne, a 23 ogólnomiejskie. Negatywnie oceniono 80 zadań lokalnych (w tym 8 ze względów formalnych) i 12 ogólnomiejskich (w tym 1 ze względów formalnych). 3 projekty zostały włączone do innych wniosków poprzez połączenie zadań. W zakładce Projekty -> Wykaz Projektów można przeglądać indywidualne wyniki oceny merytorycznej projektów.

Listy projektów:

BOK 2018 - Projekty ogólnomiejskie - POZYTYWNE.pdf

BOK 2018 - Projekty ogólnomiejskie - NEGATYWNE.pdf

BOK 2018 - Projekty lokalne - POZYTYWNE.pdf

BOK 2018 - Projekty lokalne NEGATYWNE.pdf

W przypadku pytań dotyczących wyniku weryfikacji prosimy o kontakt z koordynatorem z komórki weryfikującej wniosek: http://bo.katowice.eu/PlikiDoPobrania/Documents/Wykaz%20koordynator%C3%B3w%20BO%202018.pdf