Dzielnice

Lista dzielnic

Piotrowice - Ochojec

Jednostka Pomocnicza nr 19

Kwota na zadania dzielnicowe:
% z puli środków na zadania lokalne:
6,67%
Liczba mieszkańców:
% z ogólnej liczby mieszkańców:
22233

Wykaz ulic:

Dzielnicowy Punkt Informacyjny:

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Gen. Jankego 183
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Radockiego 70a

Rada Jednostki Pomocniczej:

Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec
Adres: ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 136, 40-617 Katowice - MDK 'Południe' filia Piotrowice
BIP​: http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/JednostkiPomocnicze/jednostka.aspx?idj=12

więcej