Projekty

Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia

L19/06/IX

Lokalizacja:

 SP 27, ul. Łętowskiego 18

Wnioskodawca:

 Lidia Cichoń

Koszt szacunkowy:

 195 000 zł

Opis zadania:

 

​Świetlica w Szkole Podstawowej nr 27 jest ważną, integralną częścią szkoły, z której korzystają uczniowi nie tylko klas młodszych oczekujący na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych lub  po ich zakończeniu, ale także uczniowie klas starszych w czasie zajęć nieobowiązkowych. Miejscem, w którym odbywa się największa część zajęć opiekuńczo-wychowawczych jest sala 127, która wymaga gruntowego remontu, aby zapewnić wszystkim korzystającym z opieki możliwość aktywnego udziału w kreatywnych i rozwijających zajęciach oraz odpoczynku w przyjaznej atmosferze, a przede wszystkim bezpiecznym środowisku. Jest to szczególnie ważne ze względu na czas przebywania dzieci w szkole po zajęciach lekcyjnych. Nowoczesna, odświeżona i dobrze wyposażona sala mogłaby stać się również miejscem zajęć pozalekcyjnych i spotkań społeczności lokalne czy kół zainteresowań.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Lidia Cichoń, e-mail: lidiaemila@tlen.pl