Projekty

Atrakcyjny plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego w dzielnicy Piotrowice

L19/07/VIII

Lokalizacja:

 ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko nr 39) na terenie obecnego placu zabaw

Wnioskodawca:

 Magdalena Wierzbicka

Koszt szacunkowy:

 350 000 zł

Opis zadania:

 

​Przebudowa obecnego, starego placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. Wykonanie nowego i atrakcyjnego placu zabaw na bazie gotowego już projektu przebudowy tego placu z roku 2019 (Muzyczne Place Zabaw).
Projekt obejmuje: wybudowanie nowych alejek oraz nawierzchni syntetycznej, nawierzchni ze zrębków, postawienie nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (ławki, kosze) oraz wykonanie trawników dywanowych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 513 337 750