Bezpieczeństwo przede wszystkim - doświetlenie ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy Osiedlu Kokociniec

L6/18/VII

Lokalizacja:

 Część ul. Kruczej sąsiadującej z ul. Grzesika, Płochy i Heweliusza

Wnioskodawca:

 Dorota Żywica

Koszt szacunkowy:

 154 000 zł

Opis zadania:

 

​Proponowane zadanie do VII edycji Budżetu Obywatelskiego dotyczy doświetlenie ul. Kruczej poprzez montaż dodatkowych słupów oswietleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wskazana do doświetlenia część ul. Kruczej znajduje się w pobliżu sklepu "Żabka", "Witaminka" oraz ul. Grzesika, Płochy i Heweliusza. Dodatkowe słupy oświetleniowe przyczynią się również do doświetlenia pasów zieleni, chodników oraz czterech przejść dla pieszych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl