Projekty

"Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec

L11/11/VII

Lokalizacja:

 1. Słoneczna/Ściegiennego 43, 2. Szczecińska 30, 3. Szczecińska 18-Auchan, 4. Szczecińska 2-Kościół, 5. Józefowska 83, 6. Józefowska 113, 7. Józefowska 20, 8. Słoneczna 25, 9. Słoneczna 65, 10. Korfantego 121, 11. Ściegiennego/Szczecińska, 12. Józefowska 52

Wnioskodawca:

 Łukasz Hankus

Koszt szacunkowy:

 346 482 zł

Opis zadania:

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na 12 wybranych przejściach w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Projekt ten zakłada montaż 10 inteligentnych systemów doświetlenia przejść dla pieszych lampami typu LED. Dodatkowo dla 2 lokalizacji, w pobliżu szkół podstawowych, projekt przewiduje montaż inteligentnego systemu aktywnego przejścia dla pieszych, który informuje kierowcę za pomocą systemu pulsujących świateł o osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych.

Zadanie o charakterze dwuletnim.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: hankuslukasz7@gmail.com