Projekty

Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego

L19/08/VIII

Lokalizacja:

 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego 160

Wnioskodawca:

 Tomasz Najduch

Koszt szacunkowy:

 31 000 zł

Opis zadania:

 

​Zajęcia z samoobrony dla każdego. Celem warsztatów jest zwiększenie poczucia pewności u mieszkańców oraz poprawa ich sprawności fizycznej. Na tych zajęciach, oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych pokazujemy jak zachować się w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia.

Podczas kursu samoobrony rozwijamy również sprawność fizyczną uczestników biorących w nich udział oraz zachęcamy do aktywnego spędzania czasu. W trakcie trwania zajęć będą odbywać się również zajęcia z pierwszej pomocy oraz pokazy sztuk walki.

Zajęcia są bezpłatne.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: biuro@kkskarate.pl