Projekty

Bezpieczny pieszy - ul. Armii Krajowej, barierki wzdłuż chodnika od cmentarza do rzeki Mleczna, remont chodnika

L19/01/VI

Lokalizacja:

 Chodnik przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Głuszców do mostu nad rzeką Mleczna

Wnioskodawca:

 Magdalena Lipowska

Koszt szacunkowy:

 162 000 zł

Opis zadania:

 

​Na odcinku ul. Armii Krajowej, od ul. Głuszców do mostu nad rzeką Mleczna, zostaną postawione barierki na chodniku. Chodnik graniczy z główną ulicą o dużym natężeniu ruchu, dodatkowo występuje tam nachylenie terenu (1-2stopnie).

Dodatkowo zostanie wyremontowany chodnik na odcinku od ul. Kostki Napierskiego do ul. Wojska Polskiego.

Do obliczeń założono*:

1) długość odcinka od ul. Głuszców do rzeki Mleczna (650m) pomniejszoną o zsumowane długości odcinków stanowiących wjazdy na posesje lub przecinające ulice (ok. 130 m). Łączna szacunkowa długość barierek wyniesie zatem ok. 520 m.

2) remontowany chodnik ma długość ok.130 m, szerokość 2m, zatem powierzchnia chodnika do remontu wyniesie ok. 260m2.

*Do oszacowania kosztów zadania założono stawki za 1mb i za 1m2, znalezione w Internecie. Stawka za postawienie barierki wynosiła 170-300zł/mb (założono 200zł/mb), stawka za remont chodnika to 150-300zł/m2 (założono 200zł/m2)

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: magdalena.tarasek@gmail.com