Projekty

Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach

L10/08/V

Lokalizacja:

 ul. Sportowa 29

Wnioskodawca:

 Brygida Jaszczuk

Koszt szacunkowy:

 117 000 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie zakłada podniesienie standardu placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach. Na placu zabaw zostaną zainstalowane dwa nowe urządzenia, zostanie położona nowa nawierzchnia tartanowa oraz wymienione ogrodzenie na długości 36 metrów.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 32 254 66 01