Projekty

Dziś - wirtualni, jutro realni menadżerowie! Praktyczna przedsiębiorczość!

M/11/IX

Lokalizacja:

 1. Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, ul. Mikołowska 131
2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka, Katowicka 54
3. Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. Armii Krajowej, Armii Krajowej 84
4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka, Roździeńskiego 25
5. X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Karola Miarki 6
6. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujezycznymi im. Marii Konopnickiej, ul. Głowackiego 6
7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego, ul. Harcerzy Września 1939 2

Wnioskodawca:

 Katarzyna Jura

Koszt szacunkowy:

 35 000 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie polega na wyposażeniu 7 katowickich szkół ponadpodstawowych w symulacje biznesowe - aplikacje do wirtualnego planowania i zarządzania przedsiębiorstwem w różnych branżach. Symulacje biznesowe bazują na metodzie grywalizacji (gamifikacji) i kształtują kompetencje miękkie (umiejętność podejmowania decyzji, wyszukiwania związków przyczynowych pomiędzy decyzjami a wynikami firmy, rozwój umiejętności społecznych, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechania, umiejętności z zakresu TIK, umiejętność współpracy w grupie, kształtowanie kompetencji językowych). W ramach zadania przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić innowacyjne, atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem symulacji biznesowych w swoich szkołach. Zadanie ma skutkować zwiększeniem motywacji do zakładania mikroprzedsiębiorstw przez uczniów. Projekt (m-learning) jest oddolną inicjatywą społeczności szkolnych, wskazującą na potrzebę kształcenia "on-line" oraz edukacji przedsiębiorczej angażowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. Założenie projektu: przeszkolenie certyfikujące lub przypominające nauczycieli z zakresu planowania i zarządzania własnym biznesem i wykorzystywania symulacji biznesowych (planowanie i zarządzanie) na zajęciach,
- zakup rocznych abonamentów na symulacje biznesowe (planowanie i zarządzanie biznesem w różnych branżach) dla wszystkich szkół zgłaszających chęć udziału w zadaniu,
- prowadzenie zajęć lekcyjnych i/lub zajęć dodatkowych przez przeszkolonych nauczycieli w ramach podstawy programowej podstawy przedsiębiorczości (zarządzania i biznesu) lub/i podstaw działalności gospodarczej lub/i innych przedmiotów, których podstawa programowa jest zbieżna z tematyką warsztatów. Uczestnicy  będą mogli wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce podejmując realistyczne decyzje biznesowe m.in. organizacja stanowiska, zakup sprzętu, zatrudnianie pracowników, reklama tradycyjna i internetowa, sprzedaż, i in. zajęcia będą realizowane w następujących szkołach:
1. Zespół Szkół technicznych i Ogólnokształcących Nr 2
2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka
3. Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. Armii Krajowej
4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka
5. X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego
6. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: katarzyna.jura@zstio2.katowice.pl