Projekty

Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu

L19/12/VIII

Lokalizacja:

 teren Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Łętowskiego 18

Wnioskodawca:

 Adam Lejman-Gąska

Koszt szacunkowy:

 244 010 zł

Opis zadania:

 

​W ramach zadania zostanie wykonany remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 wraz z wymianą sprzętu, który już nie funkcjonuje lub często ulega awarii. Podstawową kwestią jest dostosowanie pomieszczenia do pieca konwekcyjno-parowego, który ma zostać zainstalowany w kuchni. W tym celu należy dostosować ciągi wentylacyjne, które obecnie nie funkcjonują. Kolejnym problemem jest brak izolacji na podłodze co powoduje zawilgocenie stropu i w konsekwencji postępujące niszczenie budynku przez wilgoć i grzyb. Dlatego należy zrobić podłogę  wraz z odpowiednią izolacją oraz rozpocząć proces osuszania stropu i pomieszczeń znajdujących się pod kuchnią.

Aby dzieci mogły w przyszłości uczyć się w warunkach nie zagrażających ich zdrowiu i spożywać zdrowe jedzenie prace te muszą być wykonane jak najszybciej. W trakcie remontu zamontowane zostaną nowe sprzęty w miejsce zepsutych lub ciągle psujących się, poprawiona zostanie instalacja wodna, która obecnie łatana jest za pomocą taśm klejących, nastąpi remont węzła sanitarnego przy kuchni.

Wśród sprzętów które wymagają wymiany i o które od kilku lat wnioskuje dyrekcja szkoły znajdują się m.in.:
- klimatyzacja do magazynu suchego
- Klimatyzator do kuchni
- kuchenka gastronomiczna
- 2 młynki rozdrabniające
- stół ze zlewem i krawędzią antybryzbową
- zmywarka kapturowa
- szafka metalowa na urządzenia kuchenne
- zestaw (sztućce i garnki)


Zadanie będzie dodatkowo dostepne dla uczniów z okolicznych szkół korzystających z pomocy MOPS w okresie ferii letnich i zimowych. Dla mieszkańców Osiedla Odrodzenia podczas spotkań organizowanych w jadalni przez Spółdzielnię "Silesia".

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: alegan@wp.pl, tel. 697 777 781