Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)

L3/09/IX

Lokalizacja:

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, al. Roździeńskiego 82

Wnioskodawca:

 Anna Kurzydło

Koszt szacunkowy:

 130 000 zł

Opis zadania:

 

​W ramach zgłoszonego zadania planowane jest stworzenie w ramach biblioteki szkolno-przedszkolnej przestrzeni, która oprócz swojej podstawowej funkcji pozwoli na wspólne spędzanie czasu, organizację zajęć dla osób zainteresowanych książkami oraz miejsca gdzie będzie się chciało przebywać. W ramach zadania biblioteka zostanie doposażona w nowe książki audioooki, e-booki oraz filmy. Kolejnym elementem zadania jest remont pomieszczenia i dostosowanie go do nowych funkcji. Dodatkowo w związku z uruchomieniem w placówce dziennika elektronicznego planowane jest wdrożenie obsługi wypożyczalni z wykorzystaniem zintegrowanego oprogramowania.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Anna Kurzydło, tel. 662 252 151