Zakup profesjonalnego nagłośnienia do sali gimnastycznej oraz tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/10/V

Lokalizacja:

 ul. Sportowa 29

Wnioskodawca:

 Jolanta Bryk - Cieplok

Koszt szacunkowy:

 46 000 zł

Opis zadania:

 

​Zakup profesjonalnego nagłośnienia poprawi komfort odbioru uroczystości odbywających się w szkole. Praca z tablicą multimedialną sprawia, że nauka staje się bardziej wizualna a lekcje interaktywne. Uczniowie bardziej angażują się podczas lekcji. Tablice zapewniają nowe doświadczenie w procesie edukacji.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 ewajb77@poczta.onet.pl