Projekty

Lotny Dom Kultury na os. Paderewskiego

L4/12/IX

Lokalizacja:

 Działania będą odbywały się w różnych miejscach na terenie Osiedla Paderewskiego oraz terenach
przyległych np. festyn może odbyć się na łące przy placu zabaw na Dolinie Trzech Stawów.

Wnioskodawca:

 Adam Skowron

Koszt szacunkowy:

 137 000 zł

Opis zadania:

 

​Osiedle Paderewskiego nie ma w tej chwili miejskiego domu kultury, dlatego proponujemy powołanie Lotnego Domu Kultury - cyklu zajęć kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych na terenie osiedla.
Zajęcia będą odbywały się w plenerze oraz w razie konieczności w szkołach, przedszkolach oraz będą dedykowane wszystkim grupom wiekowym - dokładne lokalizacje zajęć zostaną wskazane po przedstawieniu propozycji programowych przez realizujący je dom kultury. Zajęcia i aktywności jakie pojawią się w ramach zadania to generalnie: plenerowe kino letnie na placu pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, festyn osiedlowy, 2 senioriady, cykle darmowych zajęć plastycznych i muzycznych oraz edukacyjnych dla dzieci.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Adam Skowron, e-mail: skowronpr@gmail.com