Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach

L10/08/IX

Lokalizacja:

 ul. Sportowa 29 Katowice

Wnioskodawca:

 Jolanta Bryk-Cieplok

Koszt szacunkowy:

 266 000 zł

Opis zadania:

 

​Celem projektu jest modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza oraz oświetlenie boisk znajdujących się przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. Projekt zakłada także zakup tablic interaktywnych dla urozmaicenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Brak