"Zaczytani w katowickich parkach". Montaż biblioteczek plenerowych w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek

M/30/VIII

Lokalizacja:

 Biblioteczki usytowane w miejscach często uczęszczanych, np. w pobliżu placów zabaw, ławek w nąstępujących Parkach: Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy

Wnioskodawca:

 Dorota Żywica

Koszt szacunkowy:

 60 940 zł

Opis zadania:

 

Zadanie polega na montażu jednej biblioteczki plenerowej w każdym wskazanym w zadaniu parku, w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców naszego miasta w celach rekreacyjnych. Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców Katowic, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Projekt jest ogólnodostępny i daje każdemu łatwy dostęp do książek.
Proponowana lokalizacja biblioteczek:
- Park Budnioka
- Park Bogucicki
- Park Kościuszki
- Park Olimpijczyk
- Park Zadole
- Park Trzy Stawy

Zadanie obejmuje również zakup książek do każdej z biblioteczek w ilości od 30 do 35 sztuk. Ostateczne miejsca  montażu biblioteczek będą ustalone wraz z Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl