Projekty

Nasza Przyjazna Szkoła - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do potrzeb uczniów

L11/04/VII

Lokalizacja:

 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Krzyżowa 12

Wnioskodawca:

 Izabela Kornecka

Koszt szacunkowy:

 121 000 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie będzie polegać na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do potrzeb uczniów poprzez modernizację i renowację szatni szkolnej i zaadaptowanie jej na salę gimnastyczną dla uczniów klas 1-3 oraz na wyposażeniu szkoły w zamykane szafki na książki, odzież i obuwie dla wszystkich uczniów. Potrzeba wygospodarowania nowej sali gimnastycznej dla najmłodszych dzieci wynika z faktu, iż z tzw. dużej sali gimnastycznej korzystają obecnie uczniowie klas 4-8, w tym klasy sportowej, dla której tygodniowy wymiar lekcji wychowania fizycznego wynosi 10h. W związku z dużym obłożeniem sali gimnastycznej obecnie uczniowie wszystkich klas 1-3 mają do dyspozycji jedynie mini salę gimnastyczną o powierzchni 50m2. Na tej powierzchni ćwiczy równocześnie 20-25 osób, co w znaczny sposób ogranicza nauczyciela przy dobieraniu gier i zabaw dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Powierzchnia ta jest zdecydowanie za mała, by w sposób bezpieczny i rozwijający poprowadzić lekcję wychowania fizycznego. Dlatego powstał pomysł adaptacji obecnej szatni uczniów klas 3-8 (pow. ok. 85m2, tj.575cm x 1460cm x 300cm) na przyjazną najmłodszym uczniom salę do ćwiczeń gimnastycznych. Część wyposażenia z obecnej salki gimnastycznej zostanie przeniesiona w nowe miejsce, jednak że niezbędne jest: wykonanie nowej podłogi spełniającej normy podłogi sali gimnastycznej(ok.85m2), odnowienie ścian, montaż dwuskrzydłowych drzwi wejściowych oraz zabudowa obecnie istniejących zakratowanych 5 wnęk(każda o wymiarach 235 cm x 205 cm) i zamontowanie w nich odpowiedniej ilości okien, aby zapewnić prawidłową wentylację oraz dopływ światła. Dodatkowo w nowej sali chcielibyśmy na jednej ze ścian zamontować lustra (ok. 580cm x 250 cm)wraz z drążkiem baletowym (dł.ok.580cm). Projekt wpisuje się w cel strategiczny numer CJ3 (Urozmaicona oferta świadczonych w mieście usług publicznych) – zawarty w „Strategii rozwoju Miasta Katowice 2030”, wytyczający następujący kierunek działania: „Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych administracji publicznej”. W związku z adaptacją obecnie funkcjonującej szatni uczniów klas 3 - 8 na salę gimnastyczną istnieje konieczność zapewnienia nowego miejsca, gdzie uczniowie będą mogli pozostawiać bezpiecznie swoje rzeczy. Organizując na nowo szatnię szkolną chcielibyśmy również rozwiązać problem przeciążonych tornistrów naszych uczniów. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dn. 31.10.2018r. (Dz.U. 2018poz.2140) każdy uczeń powinien mieć zapewniony dostęp do miejsca, w którym będzie mógł przechowywać książki oraz pomoce dydaktyczne. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zakupić do naszej szkoły 168 szt. skrytek szkolnych (14 szt. po 12 skrytek), w których uczniowie klas 1-3 mogliby zostawiać w swoich klasach książki oraz przybory plastyczne. Uczniom klas 1-2 wystarczą małe skrytki jedynie na podręczniki i materiały plastyczne ponieważ mają oni swoją szatnię zlokalizowaną w sąsiedztwie świetlicy szkolnej. Natomiast w związku z likwidacją obecnej szatni szkolnej klasy 3-8 potrzebują szafek szkolnych, w których będą mogli zostawiać odzież wierzchnią, obuwie zmienne, strój sportowy, a przede wszystkim podręczniki szkolne i przybory plastyczne. Zatem chcielibyśmy zakupić 280szt. zamykanych szafek szkolnych wyposażonych w uchwyt na ubranie oraz półkę na książki.(26szt. po 8 szafek o wys. 180 cm i zmyślą o dzieciach młodszych 9szt. po 8 szafek o wys.150 cm). Szafki rozmieszczone mogą być na korytarzach szkolnych. Powyższe rozwiązanie skutecznie odciąży plecaki wszystkich uczniów naszej szkoły, a tym samym będzie miało wymierny wpływ na ich zdrowie.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak