Projekty

"Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Piotrowic i Ochojca

L19/10/IX

Lokalizacja:

 MP 4, MP 46, MP 84, MP 93, MP 78, MP 81, MP 43 w ZSP2 w Katowicach

Wnioskodawca:

 Adam Lejman-Gąska

Koszt szacunkowy:

 132 000 zł

Opis zadania:

 

​Doposażenie miejskich przedszkoli funkcjonujących w Piotrowicach i Ochojcu w sprzęt multimedialny. Środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane na nowoczesny sprzęt multimedialny czyli: tablice multimedialne, "magiczne dywany" (podłoga interaktywna), projektory, sprzęt komputerowy. Sprzęt jest dedykowany dla poszczególnych przedszkoli  zależności od wielkości placówki i jej potrzeb.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Adam Lejman-Gąska e-mail: alegan@wp.pl, tel. 697 777 781