Projekty

Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne

L19/05/VIII

Lokalizacja:

 ul. Spółdzielczości 21

Wnioskodawca:

 Michał Kowalski

Koszt szacunkowy:

 133 000 zł

Opis zadania:

 

​Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 to Szkoła Podstawowa nr 56 oraz V Liceum Ogólnokształcące. Istniejąca baza techniczna Szkoły Podstawowej wymaga wymiany. Pracownia komputerowa oraz projektory multimedialne to sprzęt zakupiony ponad 10 lat temu. Liceum Ogólnokształcące nie posiada tablic multimedialnych, czy projektorów dotykowych, które we współczesnej edukacji stanowią podstawę bazy do realizacji procesu dydaktycznego.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: michal.kowalski@op.pl, tel. 576 696 965