Projekty

"OSIEDLE KOKOCINIEC - Rewitalizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 95A-95K"

L/4/6/2017

Lokalizacja:

 Osiedle Kokociniec, ulica Kijowska 95A-95K w pobliżu ulicy Wybickiego

Wnioskodawca:

 Danuta Bogdan

Koszt szacunkowy:

 182 600,00 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie dotyczy budowy i rewitalizacji parkingu mieszczącego się na Osiedlu Kokociniec przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Kijowskiej 95A-95K, przebudowy chodnika oraz uporządkowanie terenów zielonych wokół niego wraz z nasadzeniami na wskazanym terenie.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 602 10 1 312 | e-mail: inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl