Projekty

"Osiedle Kokociniec - budowa i modernizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kruczej 80-80i oraz 82-82i"

L6/06/V

Lokalizacja:

 ulica Krucza 80-80i oraz 82-82i w pobliżu ul. Wybickiego, Osiedle Kokociniec, dzielnica Ligota - Panewniki

Wnioskodawca:

 Grzegorz Kala

Koszt szacunkowy:

 268 620 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie dotyczy budowy parkingu mieszczącego się na Osiedlu Kokociniec przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kruczej 80-80i oraz 82-82i, przebudowy chodnika oraz wymiany słupów oświetleniowych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 501 464 890; inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl