Projekty

Oświetlenie ścieżki rowerowej i łącznika ulic Asnyka z Kościuszki

L19/17/VIII

Lokalizacja:

 Łącznik ulic Asnyka z Kościuszki biegnący dokładnie pomiędzy ogródkami działkowymi "ROD Zgoda"

Wnioskodawca:

 Dawid Kamiński

Koszt szacunkowy:

 97 000 zł

Opis zadania:

 

Instalacja nowego oświetlenia dla ścieżki rowerowej oraz miejsca spaceru dla pieszych i właścicieli ogródków działkowych będącego łącznikiem ulic Asnyka z Kościuszki. Jest to szczególnie ważny łącznik biorąc pod uwagę trwającą inwestycję budowy nowego obiektu sportowego przy ul. Asnyka.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 dawidkaminski@vp.pl, nr tel. 794 353 345