Park Doliny Potoku Kokociniec - miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Ligota-Panewniki w Katowicach wraz z wyznaczeniem terenu na Psi Park

L6/14/VIII

Lokalizacja:

 tereny zielone wzdłuż ul. Stanisława Hadyny

Wnioskodawca:

 Dorota Żywica

Koszt szacunkowy:

 294 690 zł

Opis zadania:

 

Zadanie to obejmuje dwie działki miejskie znajdujące się na terenie jednostki pomocniczej Ligota-Panewniki wzdłuż ul. Stanisława Hadyny, gdzie w najbliższym otoczeniu znajdują się osiedla: Książęce, Kokociniec, Franciszkańskie, Sadyba. Celem zadania jest stworzenie Parku - miejsca wypoczynku i rekreacji dla rodzin, z dala od ulicznego zgiełku.

W ramach zadania rewitalizacji terenu zostaną wykonane następujące prace:
- uporządkowanie terenu (wysprzątanie, usunięcie martwych drzew i krzewów oraz pielęgnacja zdrowych),
- wyznaczenie ścieżek spacerowych
- utworzenie stref wypoczynku i rekreacji poprzez montaż ławeczek oraz leżaków miejskich
- montaż koszy na śmieci
- montaż stojaków na rowery

Zadania do wykonania dotyczące Psiego Parku:
- wyznaczenie terenu (montaż ogrodzenia)
- montaż sprzętu agility oraz dogfitness typu naturalnego
- wodopój
- psia toaleta z piaskiem

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl