Projekty

Plac zabaw z dziecięcych marzeń

L19/03/IX

Lokalizacja:

 ul. Gen. Z. W. Jankego 111

Wnioskodawca:

 Danuta Garbowska

Koszt szacunkowy:

 180 000 zł

Opis zadania:

 

​Nasz plan zakłada kompleksowe zagospodarowanie i rewitalizacje ogrodu przedszkolnego, który przez
przeszło 25 lat nie był remontowany. Głównym naszym zadaniem jest stworzenie cudownego placu, w
którym dzieci będą mogły się bawić bez zagrożeń . W chwili obecnej plac zabaw nie jest całkowicie
bezpieczny. Podłoże jest ziemiste, twarde, biegające dzieci unoszą kurz, który niestety jest przez nich
wdychany. Takie działanie niekorzystnie wpływa na ich zdrowie. Z kolei w okresie jesienno-zimowym i z
początkiem wiosny plac zabaw nie może być w pełni wykorzystywany z powodu wszechobecnego błota.
Pragniemy stworzyć warunki zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny oraz
zapewnić atrakcyjny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
Planuje się strefę placu zabaw przeznaczoną dla dzieci młodszych jak i dzieci starszych. W planach jest
zakup zestawu zabawowego, nowej piaskownicy, która zaspokoiłaby potrzeby zabawowe dzieci,
huśtawki, wbudowanej trampoliny oraz uzupełnienie całości o bujaki sprężynowe. W ramach
nawierzchni bezpiecznej projektuje się wysypanie przestrzeni żwirkiem lub piaskiem oraz częściowe
brukowanie przestrzeni tak aby zachować komunikację pomiędzy urządzeniami. W miejscach wolnych
przestrzeni planuje się rekultywację zieleni poprzez nasadzenia krzewów.
Zakupione zostaną również nowe ławki parkowe, kosze i tablica regulaminowa.
Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla społeczności lokalnej.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Brak