Projekty

Plac zabaw z dziecięcych marzeń

L19/06/VIII

Lokalizacja:

 MP 46, ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 111

Wnioskodawca:

 Danuta Garbowska

Koszt szacunkowy:

 319 400 zł

Opis zadania:

 

​Nasz plan zakłada kompleksowe zagospodarowanie i rewitalizacje ogrodu przedszkolnego, który przez przeszło 25 lat nie był remontowany. Głównym naszym zadaniem jest stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły bawić się w cudownym, bezpiecznym miejscu.

Po lewej stronie planuje się strefę placu zabaw przeznaczoną dla dzieci młodszych. W strefie tej znajdzie się kolorowy zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią tubową, dwoma podwójnymi zjeżdżalniami prostymi, daszkiem i panelami zabawowymi. W przestrzeni tej planuje się również wykorzystanie przeniesionej z drugiej strony huśtawki z siedziskiem płaskim i siedziskiem koszykowym oraz umieszczenie małego zestawu pozyskanego przez przedszkole w roku 2020 tak aby wykorzystać istniejący, dobrej jakości sprzęt. Strefę uzupełnią dwie położone symetrycznie piaskownice o niedużych rozmiarach, które zaspokoją potrzeby zabawowe dzieci oraz dzięki swoim niewielkim rozmiarom umożliwią ekonomiczną eksploatację. Całość uzupełnią symetrycznie posadowione dwie huśtawki równoważne oraz dwa bujaki sprężynowe. W ramach nawierzchni bezpiecznej projektuje się wysypanie przestrzeni żwirkiem lub piaskiem oraz częściowe brukowanie przestrzeni tak aby zachować komunikację pomiędzy urządzeniami. W miejscach wolnych przestrzeni planuje się rekultywację zieleni poprzez nasadzenia krzewów.

Po stronie prawej planuje się strefę placu zabaw przeznaczona dla dzieci starszych. Na środku wydzielonej przestrzeni stanie duży kolorowy zestaw zabawowy zawierający liczne ślizgi i panele edukacyjne dla dzieci starszych o parametrze HIC 120 cm zapewniający wyższy stopień trudności w zabawie celowo dla dzieci starszych wiekiem. Aby umożliwić dzieciom zabawę w piasku całość zostanie uzupełniona przez dwie posadowione symetrycznie piaskownice oraz dwa fotele obrotowe. W ramach nawierzchni bezpiecznej planuje się wysypanie przestrzeni pod urządzeniami żwirkiem lub piaskiem oraz wykonanie prac brukarskich zapewniających swobodną komunikację. Oba place zostaną wyposażone w tablicę regulaminową oraz ławki parkowe i kosze.

Planowane zestawy zabawowe mają zapewnić dzieciom nie tylko bezpieczną, pełną atrakcji zabawę, ale przede wszystkim rozwijać je w sposób fizyczny i psychiczny.


Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla społeczności lokalnej.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak