Projekty

Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec

L6/10/IX

Lokalizacja:

 Tereny zielone należące do Urzędu Miasta Katowice, usytuowane w pobliżu ul. Stanisława Hadyny oraz ul. Ostrawskiej

Wnioskodawca:

 Dorota Żywica

Koszt szacunkowy:

 302 500 zł

Opis zadania:

 

Podążając za obecnymi trendami w rozwiniętych miastach, proponuję stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli. Celem projektu jest stworzenie na obszarze Jednostki Pomocniczej Ligota-Panewniki nr 6, na terenie stanowiącym własność miasta Katowice, pobliżu ul. Stanisława Hadyny, pierwszego wyposażonego w sprzęt do rekreacji wybiegu dla psów pn."Psi Park- Dolina Potoku Kokociniec” (proponowana powierzchnia to ok. 3500 m kw.). W celu zapewnienia bezpieczeństwa, obiekt ten będzie oświetlony, ogrodzony siatką o wysokości 1,5 m, na słupkach stalowych z dwoma bezpiecznym podwójnymi wejściami/ wyjściami (typu śluza). Na terenie obiektu w ramach poniesionego kosztu proponuję:

- uporządkowanie terenu,

- wytyczenie ścieżek,

- nasadzenia,

- montaż ogrodzenia, ławeczek, koszy psie odchody, sprzęt do rekreacji wraz z wodopojem i toaletą,
tablicę ogłoszeń z regulaminem, oświetlenie.

Nawierzchnię wybiegu ma stanowić trawa, tereny piaszczyste ( min. toaleta i strefa swobodnej aktywności).

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Dorota Żywica, e-mail: kontakt@kokociniec.pl