Projekty

Remont boiska w SP 48

L18/10/VIII

Lokalizacja:

 Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14

Wnioskodawca:

 Jarosław Urych

Koszt szacunkowy:

 208 000 zł

Opis zadania:

 

Kompleksowa przebudowa boiska w szkole podstawowej nr 48 obejmująca remont nawierzchni wielofunkcyjnej boiska oraz skoczni.

Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców w dni powszednie - w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty i niedziele - bez ograniczeń czasowych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: jarek.urych@gmail.com