Projekty

Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/06/VIII

Lokalizacja:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29

Wnioskodawca:

 Jolanta Bryk-Cieplok

Koszt szacunkowy:

 250 000 zł

Opis zadania:

 

Celem projektu jest remont głównego boiska. Całość będzie wykorzystywana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29.

Zadanie będzie dostępne dla uczniów i społeczności szkolnej również po godzinach lekcyjnych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: ewajb77@poczta.onet.pl