Projekty

Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)

L7/03/IX

Lokalizacja:

 MP 26 im. Mariana Mroza, ul. Zarębskiego 2
MP 30, ul. Gliwicka 157
MP 39 im. Tajemniczego Ogrodu, ul. Gliwicka 212
SP 22 im. Juliusza Słowackiego, ul. Wolskiego 3
ZSiP 2 ul. Zarębskiego 2

Wnioskodawca:

 Patrycja Siepielska

Koszt szacunkowy:

 75 000 zł

Opis zadania:

 

Projekt przewiduje przeprowadzanie prac remontowych oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów wyposażenia w placówkach edukacyjnych na Załężu tj.: Miejskie Przedszkola nr 26, 30 i 39, Szkoła Podstawowa nr 22 i Zespół Szkół i Placówek nr 2.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Patrycja Siepielska, e-mail: zielone.zaleze@gmail.com