Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52

L11/04/VIII

Lokalizacja:

 Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52

Wnioskodawca:

 Anna Jacher

Koszt szacunkowy:

 168 300 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie będzie polegać na wyposażeniu i remoncie szatni wraz z zewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach przy ulicy Józefowskiej 52. Wykonanie remontu zapewni poprawę warunków korzystania z szatni oraz znacznie poprawi estetykę pomieszczenia, z którego korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.
Zakres prac będzie obejmował m.in.: wymianę posadzki PCV, wymianę okien, odnowienie powłok malarskich, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę drzwi na spełniające przepisy p.poż.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak