Projekty

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach

L11/08/VIII

Lokalizacja:

 ul. Mikusińskiego

Wnioskodawca:

 Izabela Weselska

Koszt szacunkowy:

 353 000 zł

Opis zadania:

 

​Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw, aby uatrakcyjnić dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu. W chwili obecnej nie ma w obrębie planowanej inwestycji miejsca o tak bogatym zestawie urządzeń zabawowych i sprawnościowych, w tym pozwalających na dostęp dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich do elementów architektury.

Zadanie rozpocznie się od wykonania projektu aranżacji całości przedsięwzięcia. Działania będą obejmować demontaż obecnie istniejących urządzeń i architektury, zagospodarowanie terenu (poszerzenie o ewentualny nowy obszar w granicach  wyznaczonych  możliwości) oraz montaż nowych urządzeń zabawowych i sprawnościowych. Nowy plac zabaw zostanie podzielony na dwie oddzielone strefy, z urządzeniami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci młodszych oraz starszych. Podłoże placu w strefie dla młodszych dzieci stanowić będzie  bezpieczną, ekologiczną nawierzchnię w postaci drobnych, zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych, piasku oraz trawy. Natomiast w strefie dla starszych  dzieci  piasek i trawę. Dodatkowo aktualne nawierzchnie brukowe zostają przebudowane.

Kolejno nastąpi renowacja urządzeń i wyposażenia  aktualnie znajdującego się na terenie inwestycyjnym i doposażenie go w nowe urządzenia oraz elementy małej architektury obejmujący ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.  Cały teren placu zabaw będzie ogrodzony.

Planowane nowe elementy wyposażenia placu zabaw, poza aktualnymi:
1. Dla najmłodszych (domek zabawowy ze zjeżdżalnią, domek integracyjny/edukacyjny, zestaw integracyjny, w tym przeprawa tunelowa, statek z piaskownicą). Elementy architektury umożliwią dostęp dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich do zestawów zabawowych i elementów edukacyjnych.
2. Dla dzieci starszych (równoważnia, zjazd linowy,  zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, piramida linowa).

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: iza.weselska@gmail.com