Projekty

"Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu

L6/04/VI

Lokalizacja:

 okolice ul. Kruczej 82 - Kijowskiej 97, Wybickiego - podwórko pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Kruczej 82 a ul. Kijowską 97

Wnioskodawca:

 Dorota Żywica

Koszt szacunkowy:

 87 330 zł

Opis zadania:

 

Celem projektu jest stworzenie strefy edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu zwanej "Strefa gier i zabaw - Kokociniec". Zadanie to będzie zrealizowane na obszarze Jednostki Pomocniczej Ligota-Panewniki nr 6, na terenie stanowiącym własność miasta Katowice pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ulicy Kruczej 82, a ul. Kijowską 97.Na terenie obiektu zostaną zamontowane:- betonowy stół do gry w piłkarzyki- stół betonowy do gry w szachy i chińczyka- gry podwórkowe oraz dodatkowe nasadzenie wzdłuż ogrodzenia.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 inicjatywa_osiedlekokociniec@onet.pl