Projekty

Strefa najmłodszych - rewitalizacja szkolnego placu zabaw

L2/08/VIII

Lokalizacja:

 ul. Gallusa 5

Wnioskodawca:

 Szymon Podkański

Koszt szacunkowy:

 248 000 zł

Opis zadania:

 

​1. Likwidacja zniszczonych urządzeń placu zabaw wraz z fundamentami,
2. Likwidacja starych ławek i koszy na śmieci wraz z fundamentami,
3. Likwidacja zniszczonej nawierzchni gumowej, poprawa podbudowy,
4. Zakup i montaż nowej nawierzchni amortyzującej (bezpiecznej),
5. Zakup i montaż nowych urządzeń do zabawy,
6. Zakup i montaż nowych, metalowych ławek i koszy na śmieci.

Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców w każdy dzień tygodnia po zakończonych zajęciach szkolnych.


Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: nasz.brynow@gmail.com