Projekty

Szczecińska do naprawy!

L11/09/VII

Lokalizacja:

 Jezdnia wzdłuż bloku Szczecińska 18 i częściowo między blokami Szczecińska 18-Szczecińska 16 w zakresie wskazanych działek, plac dojazdowo-parkingowy przy Szczecińskiej 16a w zakresie wskazanych działek

Wnioskodawca:

 Marek Świtała

Koszt szacunkowy:

 120 000 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie zakłada renowację zniszczonej nawierzchni jezdni wzdłuż bloku Szczecińska 18 oraz renowację zniszczonej nawierzchni placu dojazdowo-parkingowego przy Szczecińskiej 16a

Zadanie o charakterze dwuletnim.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: marekmateusz.switala@gmail.com, tel. 737 494 512