Projekty

Szczecińska do naprawy!

L11/07/VIII

Lokalizacja:

 plac dojazdowo-parkingowy przy ulicy Szczecińskiej 16a

Wnioskodawca:

 Marek Świtała

Koszt szacunkowy:

 118 800 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie zakłada renowację zniszczonej nawierzchni placu dojazdowo-parkingowego przy ulicy Szczecińskiej 16a.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: marekmateusz.switala@gmail.com, tel. 737 494 512