Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

L10/10/VI

Lokalizacja:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29

Wnioskodawca:

 Jolanta Bryk - Cieplok

Koszt szacunkowy:

 250 000 zł

Opis zadania:

 

​Celem projektu jest utworzenie mini boiska ze sztuczną trawą o powierzchni około 200m2, montażpiłkochwytu ok 33mb likwidację starego piłkochwytu oraz renowację nawierzchni poliuretanowejstarego boiska o powierzchni około 200m2. Projekt zakłada także zakup dwóch bramek oraz kompletsłupków do piłki siatkowej wraz z montażem.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: ewajb77@poczta.onet.pl