Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno - oświatową oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach

L11/03/VIII

Lokalizacja:

 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8A

Wnioskodawca:

 Anna Jacher

Koszt szacunkowy:

 30 000 zł

Opis zadania:

 

​Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach.


Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak