Zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych i nagród na zajęcia z dziećmi oraz dofinansowanie spotkań dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

L19/02/IX

Lokalizacja:

 Filia nr 10 MBP, ul. Radockiego 70A

Wnioskodawca:

 Patrycja Mika

Koszt szacunkowy:

 13 000 zł

Opis zadania:

 

​Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zakup materiałów plastycznych na zajęcia z najmłodszymi czytelników i drobnych nagród rzeczowych dla dzieci. Dofinansowanie spotkań dla dorosłych i dzieci organizowanych w bibliotece.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Patrycja Mika, e-mail: patrycja.mika@op.pl