Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach

L19/10/VIII

Lokalizacja:

 Miejskie Przedszkole nr 84 w Katowicach, ul. Targowa 13,
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160

Wnioskodawca:

 Bożena Saternus

Koszt szacunkowy:

 190 000 zł

Opis zadania:

 

​Celem projektu jest stworzenie mini ogrodów sensorycznych na terenie ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach przy ulicy Targowej 13 oraz na terenie wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach od strony ulicy Fredry.

Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, które u dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły wymagają dodatkowej stymulacji. Ogrody te mają spełniać dwie funkcje: rekreacyjną (jako dopełnienie do istniejących już w pobliżu atrakcji) oraz sensoryczną (korzystający z ogrodu będą poddawani zewsząd bodźcom zmysłowym). W strefie sensorycznej znajdą się elementy pobudzające zmysły: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Pojawi się także ścieżka sensoryczna złożona z odcinków zróżnicowanych pod względem podłoża, np. trawa, kamienie, piasek, kora, drewno.
Ponadto zaplanowano: w części wzrokowej - kolorowe kwiaty w ogrodzie; w słuchowej - szelest roślin: trzcina, osty, trawy wysokie i śpiew ptaków w parku; w części węchowej - rośliny o intensywnym  charakterystycznym zapachu (zioła, krzewy); część dotykową stanowić będzie ścieżka sensoryczna zbudowana z różnych materiałów i roślin o charakterystycznej strukturze (np. chropowatość), a pozostała część smakowa to krzewy owocowe.

Dzięki temu dzieci i młodzież będą miały możliwość kontaktu z naturą, wypoczynku, zabawy, a jednocześnie nauki. W ramach realizacji wykonanie zostaną ścieżki o różnych fakturach, kwietniki z roślinami o zróżnicowanych właściwościach, rośliny pachnące rozwijające zmysł węchu czy rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze pobudzające zmysł wzroku i dotyku. W ogrodach zaplanowano również zamontowanie altan, piaskownicy oraz mini szklarni.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: mp84katowice@interia.pl