Projekty

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach

L11/10/VII

Lokalizacja:

 ul. Mikusińskiego

Wnioskodawca:

 Izabela Weselska

Koszt szacunkowy:

 346 000 zł

Opis zadania:

 

Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw, aby uatrakcyjnić dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu.

Zadanie rozpocznie się od wykonania projektu aranżacji całości przedsięwzięcia.

Działania będą obejmować demontaż obecnie istniejących urządzeń i architektury, zagospodarowanie terenu (poszerzenie o ewentualny nowy obszar w granicach  wyznaczonych  możliwości) oraz montaż nowych urządzeń zabawowych i sprawnościowych.  Nowy plac zabaw zostanie podzielony na dwie oddzielone strefy, z urządzeniami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci młodszych oraz starszych.

Podłoże placu w strefie dla młodszych dzieci stanowić będzie  bezpieczną, ekologiczną nawierzchnię w postaci drobnych, zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych oraz piasku. Natomiast w strefie dla starszych  dzieci  piasek. Dodatkowo aktualne nawierzchnie brukowe zostają przebudowane.

Kolejno nastąpi renowacja urządzeń i wyposażenia  aktualnie znajdującego się na terenie inwestycyjnym i doposażenie go w nowe urządzenia oraz elementy małej architektury obejmujący ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.

Cały teren placu zabaw będzie ogrodzony i objęty monitoringiem.

Planowane nowe elementy wyposażenia placu zabaw, poza aktualnymi:

- dla najmłodszych (domek zabawowy ze zjeżdżalnią, domek edukacyjny, pomost i przeprawa tunelowa, statek z piaskownicą, wiata rekreacyjna

- dla dzieci starszych (równoważnia, zjazd linowy,  zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, piramida linowa)

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: iza.weselska@gmail.com