banner BO Katowice

Budżet Obywatelski Katowice


GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

ZGŁOSZONE DO X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH


DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ:

numer PESEL zawiera 11 cyfr, suma kontrolna poprawna
Wpisz numer PESEL zawierający 11 cyfr - to pole nie może być puste
wpisz nazwisko w formacie xxxx, xxxx xxxx lub xxxx-xxxx
Wpisz nazwisko panieńskie swojej matki - to pole nie może być puste
wprowadzony nr PESEL wskazuje, że głosującym jest osoba, która nie ma ukończonych 16 lat
wprowadzony nr PESEL wskazuje, że głosującym jest osoba, która nie ma ukończonych 16 lat

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe, tj. nr pesel, nazwisko panieńskie matki, nr IP komputera oraz nr telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Nr IP komputera oraz nr telefonu są automatycznie zapisywane tylko i wyłącznie w celu prowadzenia ewentualnych postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzonych naruszeń w zakresie korzystania z systemu głosowania.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest operator teleinformatyczny obsługujący głosowanie, tj. D17 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, który przetwarza Pani/Pana dane - z wyjątkiem numeru telefonu i IP komputera – wyłącznie w postaci spseudonimizowanej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury głosowania w celu rozpatrywania ewentualnych nieprawidłowości.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy zgodnie z art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procedurze głosowania do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Niepodanie danych osobowy skutkuje brakiem możliwości oddania głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z  Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu. Regulamin oraz wszystkie ważne informacje znajdują się tutaj.

Zaznaczenie potwierdzenia o zapoznaniu się z  Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w głosowaniu. Regulamin oraz wszystkie ważne informacje znajdują się tutaj.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE