plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011315

Nabór wniosków został zakończony.

Trwa weryfikacja formalna złożonych wniosków (Budżet Obywatelski do 30 kwietnia, Zielony Budżet do 23 maja).
Wnioski przesłane w Zielonym Budżecie są opublikowane w zakładce Zielony Budżet/ Wnioski złożone w V edycji.

ZIELONY BUDŻET - ZOBACZ ZESTAWIENIE