plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011315

Nabór wniosków został zakończony.

Do 23 maja trwa weryfikacja formalna wniosków złożonych do Zielonego Budżetu.

Weryfikacja merytoryczna wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego trwa do 19 sierpnia.

ZIELONY BUDŻET - ZOBACZ ZESTAWIENIE BUDŻET OBYWATELSKI - ZOBACZ ZESTAWIENIE