Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

ZIELONY BUDŻET

plik foto id: 1400144065

Zielony Budżet – jak to działa?

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Katowice. W czterech dotychczasowych edycjach Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 715 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 347 zadań na kwotę przekraczającą 10,5 mln złotych.

Decyzją Prezydenta Katowic Marcina Krupy na realizację projektów w ramach Zielonego Budżetu w danym roku mieszkańcy mają 3 miliony złotych. Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta jest rozdzielona między 22 dzielnice miasta, a jej część przeznacza się również na pulę projektów ogólnomiejskich. Projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy tylko jednej dzielnicy. Jeśli natomiast z pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, można zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski.

Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze lokalnym nie może przekraczać 60% puli środków finansowych przeznaczonych na zadania dla danej dzielnicy. Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze ogólnomiejskim nie może przekraczać puli środków finansowych przeznaczonych na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Pamiętaj, że zgłoszone przez Ciebie zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

Zgłoś swój pomysł

W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu, nie potrzebujesz żadnych oświadczeń ani listy podpisów mieszkańców popierających projekt! Zadania zgłasza się poprzez prosty formularz online. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Strefa Wnioskodawcy.

Weryfikacja wniosków

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do urzędu podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza.

Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Następnie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Wybrane zadania są wpisywane w budżet miasta roku kolejnego i realizowane przez urząd lub jednostki miejskie.