plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

KONTAKT

Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Katowice

Rynek 13, pok. 205 (II piętro),
40-003 Katowice

budzetobywatelski@katowice.eu
zielonybudzet@katowice.eu

+48 32 259 33 05
+48 32 259 38 51
+48 32 259 31 42