Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

STREFA WNIOSKODAWCY

Broszura informacyjna

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące V edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice znajdziesz w przygotowanej broszurze informacyjnej.

 

nazwa plikuwielkość plikupobierz
V edycja - broszura informacyjna.pdf1 090.63 KBpobierz plik

Jak złożyć wniosek

Wniosek złożysz za pomocą prostego formularza online – kliknij TUTAJ

Będzie on aktywny w terminie wskazanym w harmonogramie aktualnej edycji Zielonego Budżetu.

Możesz zgłaszać wiele projektów, ale każdy z nich musi być opisany na osobnym formularzu. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnieniu formularza koniecznie skontaktuj się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej – dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

O czym warto pamiętać:

 • wniosek o charakterze lokalnym możesz złożyć tylko dla dzielnicy, w której mieszkasz;
 • zadanie można lokalizować tylko na terenie należącym do miasta Katowice lub Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice;
 • zadanie musi być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku; 
 • zgłaszane zadanie nie może przekroczyć wskazanej, maksymalnej kwoty. Środki różnią się w zależności od charakteru zadania, a w przypadku zadań lokalnych dodatkowo od liczby osób zameldowanych w dzielnicy.

Co można zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadania takie jak:

 • zazielenienie przestrzeni publicznej;
 • systemowa rewitalizacja zieleni skwerów i parków;
 • tworzenie łąk kwietnych;
 • tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
 • projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
 • warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Uwaga: w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice nie realizuje się zadań:

 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy.

Koszty zadania i cennik miejski

We wniosku określasz szacunkowe koszty zadania. Nie mogą one przekroczyć wskazanej, maksymalnej kwoty. Środki różnią się w zależności od charakteru zadania, a w przypadku zadań lokalnych dodatkowo od liczby osób zameldowanych w dzielnicy.

Środki finansowe

Podział środków finansowych V edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice (na rok 2025)

Numer i nazwa dzielnicy Mieszkańcy
zameldowani na
pobyt stały lub
czasowy wg stanu
ludności Katowic
na dzień 
31 grudnia 2023 r.
Pula środków
wynikająca z
podziału 3 mln zł
Maksymalna
wartość
pojedynczego
zadania
1 Śródmieście 24 385 176 746 zł 106 048 zł
2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia 12 874 113 911 zł 68 347 zł
3 Zawodzie 10 358 100 177 zł 60 106 zł
4 Os. Paderewskiego-Muchowiec 11 312 105 385 zł 63 231 zł
5 Brynów część wschodnia-Os. Zgrzebnioka 6 582 79 566 zł 47 739 zł
6 Ligota-Panewniki 27 462 193 543 zł 116 126 zł
7 Załęże 8 027 87 453 zł 52 472 zł
8 Osiedle Witosa 11 705 107 530 zł 64 518 zł
9 Osiedle Tysiąclecia 19 711 151 233 zł 90 739 zł
10  Dąb 6 458 78 889 zł 47 333 zł
11 Wełnowiec-Józefowiec 13 260 116 019 zł 69 611 zł
12 Koszutka 9 751 96 864 zł 58 118 zł
13 Bogucice 12 841 113 731 zł 68 239 zł
14 Dąbrówka Mała 4 433 67 835 zł 40 701 zł
15 Szopienice-Burowiec 12 673 112 814 zł 67 689 zł
16 Janów- ikiszowiec 9 148 93 572 zł 56 143 zł
17 Giszowiec 14 514 122 864 zł 73 718 zł
18 Murcki 4 574 68 604 zł 41 163 zł
19 Piotrowice-Ochojec 21 791 162 587 zł 97 552 zł
20 Zarzecze 3 146 60 809 zł 36 486 zł
21 Kostuchna 11 753 107 792 zł 64 675 zł
22 Podlesie 7 042 82 076 zł 49 246 zł
  zadania ogólnomiejskie  - 600 000 zł 600 000 zł
  SUMY  - 3 000 000 zł  

Pobierz plik z zestawieniem w formacie PDF

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Podział środków finansowych - V edycja.pdf428.40 KBpobierz plik

Przy obliczaniu kosztów zadania możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów dot. zieleni, najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach Zielonego Budżetu.

Nie przejmuj się, jeżeli nie możesz podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości, które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to komórka właściwa merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji zadania. Stąd też przed wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

Pobierz plik z cennikiem miejskim

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Cennik miejski - V edycja.pdf71.10 KBpobierz plik

Gdzie znajdę pomoc?

Jeśli masz pytania do formularza lub procedury, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

Rynek 13 (II piętro, pok. 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
e-mail: zielonybudzet@katowice.eu