Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

HARMONOGRAM

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice
od 11 marca do 8 kwietnia 2024 r.

I etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji
do 23 maja 2024 r.

II etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji
do 11 września 2024 r.

Etap pracy Zespołu Oceniającego
do 23 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji
do 30 września 2024 r.