Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

HARMONOGRAM

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
od 4 do 28 kwietnia 2023

Weryfikacja formalna i ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej
do 29 maja 2023

Łączenie zgłoszonych wniosków
do 30 czerwca 2023

Zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do zadań
do 30 czerwca 2023

Weryfikacja merytoryczna i ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej
do 10 sierpnia 2023

Wycofanie wniosku
do 25 sierpnia 2023

Głosowanie
od 11 do 24 września 2023

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji
do 29 września 2023