Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

PLIKI DO POBRANIA

X BO Raport z ewaluacji procesu.pdf643.95 KBpobierz plik
Raport z przebiegu procedury X edycji BO.pdf2 729.42 KBpobierz plik
Załącznik nr 1 do Raportu - Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.pdf1 030.97 KBpobierz plik
Załącznik nr 2 do Raportu - Wykaz wniosków zweryfikowanych negatywnie na etapie oceny formalnej.pdf155.94 KBpobierz plik
Załącznik nr 3 do Raportu - Wyniki procedury odwoławczej po weryfikacji formalnej wniosków.pdf436.40 KBpobierz plik
Załącznik nr 4 do Raportu - Wykaz wniosków zweryfikowanych negatywnie na etapie oceny merytorycznej.pdf749.15 KBpobierz plik
Załącznik nr 5 do Raportu - Wyniki procedury odwoławczej po weryfikacji merytorycznej wniosków.pdf756.38 KBpobierz plik
Załącznik nr 6 do Raportu - Harmonogram działania Stacjonarnych Punktów Głosowania.pdf436.59 KBpobierz plik
Załącznik nr 7 do Raportu - Wyniki głosowania mieszkańców w X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.pdf701.18 KBpobierz plik
X edycja BO - plakat do wypełnienia.pdf418.64 KBpobierz plik
X edycja BO - plakat do wypełnienia.jpg824.38 KBpobierz plik
Harmonogram działania Stacjonarnych Punktów Głosowania.pdf440.95 KBpobierz plik
X edycja BO - plakat o głosowaniu.pdf444.05 KBpobierz plik
Broszura - Budżet Obywatelski w Katowicach.pdf283.43 KBpobierz plik
Podział środków finansowych X edycji Budżetu Obywatelskiego.pdf457.77 KBpobierz plik
Cennik miejski - X edycja Budżetu Obywatelskigo.pdf117.07 KBpobierz plik
lista koordynatorów BO i BZ.pdf170.26 KBpobierz plik
Wykaz ulic miasta Katowice w podziale na dzielnice.pdf200.19 KBpobierz plik
Zarządzenie Prezydenta Miasta.pdf1 025.26 KBpobierz plik
Formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego.doc247.50 KBpobierz plik
Formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego.pdf515.28 KBpobierz plik
Oświadczenie jednostek oświatowych i placówek opiekuńczych prowadzonych przez miasto Katowice.pdf337.57 KBpobierz plik
Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, KTBS.pdf248.63 KBpobierz plik
Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.PDF499.83 KBpobierz plik
Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego.pdf703.43 KBpobierz plik